DAKTARIN® Spray. Een handige poederspray die voetschimmel geen kans geeft

In de zomer kan je gemakkelijker een voetschimmel oplopen. Je zweet in je schoenen en aan het zwembad loop je vaak rond op blote voeten. Warmte en vocht zijn het ideale klimaat voor de ontwikkeling van een voetschimmel... Draag dus liefst schoenen die goed verluchten en droog je voeten steeds goed af als je uit het zwembad of de zee komt. En vergeet je tenen niet!

daktarin

Heb je toch een voetschimmel opgelopen?

Gebruik dan Daktarin® Spray 's ochtends en 's avonds voor een doeltreffende behandeling! Bovendien kan je herbesmetting voorkomen door Daktarin® Spray na het verdwijnen van de schimmel regelmatig in je schoenen en sokken te verstuiven.

Meer informatie kan je vinden op www.daktarin.be.

DAKTARIN® Spray poeder 2% (miconazolenitraat) is een geneesmiddel en is aangewezen bij schimmelinfecties.

IMODIUM® Instant (loperamide) is een geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar. NICORETTE® bevat nicotine en is een geneesmiddel voor volwassenen. Buiten het bereik van kinderen houden. PERDOLAN® volwassenen (paracetamol) is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar (25 kg). PERDOFEMINA® (ibuprofen lysinaat) is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Niet toedienen tijdens de zwangerschap, noch in geval van maag- of duodenumulcus of indien u allergisch bent aan salicylaten of aan niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen. DAKTARIN® Spray poeder 2% (miconazolenitraat) is een geneesmiddel en is aangewezen bij schimmelinfecties. MICROLAX® is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Alvorens Microlax® bij kinderen van 6 jaar en jonger te gebruiken, verdient het aanbeveling een arts te raadplegen. LIVOSTIN® (levocabastine) is een geneesmiddel. LIVOSTIN® neusspray/oogdruppels niet toedienen aan kinderen jonger dan 3 jaar. Om steriliteitsredenen mag u de oogdruppels niet langer gebruiken dan 1 maand na de eerste opening van het druppelflesje. Perdolan® Compositum volwassenen (paracetamol, acetylsalicylzuur, coffeïne) is een geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap noch in geval van maag- of duodenumulcus of in geval van allergie aan salicylaten of aan niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen. PERDOLAN® kinderen (paracetamol) is een geneesmiddel voor kinderen. RHINOSINUTAB® is een geneesmiddel. Tabletten met verlengde afgifte. 1 tablet ’s ochtends en ’s avonds. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar, of bij hoge bloeddruk.
Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiters. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Vergunninghouder: Johnson & Johnson Consumer NV Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse. Dossiernr: BE/IM/13-0439c

Niet meer tonen